Lydløs sang fra 100 hermetiserte blondefugler

"Lydløs sang fra 100 hermetiserte blondefugler" // "Silent song of 100 preserved lace birds"

"Lydløs sang fra 100 hermetiserte blondefugler" - detalj // "Silent song of 100 preserved lace birds" - detail - 17x17 cm

"Lydløs sang fra 100 hermetiserte blondefugler" - detalj // "Silent song of 100 preserved lace birds" - detail - 20x20 cm

Utvalg fra "Lydløs sang fra 100 hermetiserte blondefugler" // Excerpt of "Silent song of 100 preserved lace birds"

Utvalg fra "Lydløs sang fra 100 hermetiserte blondefugler" - detalj // Excerpt of "Silent song of 100 preserved lace birds" - detail

Description

I en symbiose: Hundre metallfat og hundre små blondeduker, de fleste fra Fretex, hundre hermetikkboks-lokk fra ulike kjøkken, og hundre forskjellige fugleportretter tegnet og malt på lokkene.

Samlet er de ”hermetisert” og gitt et etterliv.

Arbeidene kan skjule små historier fra menneskers liv: Metallfatene var i bruk før de ble malt grå. Hermetikkboksene inneholdt alle mat.

Blondedukene fra mange hjem forteller om kvinners glede, pyntebehov og nitide håndarbeid, – i stor grad en lite verdsatt kultur. Kvinner som ved hjelp av tråd hekler, strikker, slår nupereller, filere eller står i fabrikker og lager duker der.

Mitt prosjekt er en hyllest til dem.